Isplaćuju se štediše Ljubljanske banke iz Hrvatske, BiH štediše na čekanju

0

Slovenija je do sada za 387 starih deviznih štediša Ljubljanske banke isplatila 5,9 miliona evra, potvrđeno je u Fondu za sukcesiju slovenačkog Ministarstva koji vodi postupke. Dok se zahtjevi hrvatskih štediša procesuiraju relativno brzo i bez teškoća jer dokumentacija nije sporna, drugačiji slučaj je sa štedišama iz BiH, gdje prema ocjeni Ljubljane ne postoji sređena dokumentacija, javlja Srna.

Stav Slovenije je da ne može početi sa verifikacijom, niti sa isplatom zahtjeva iz BiH dok dokumentacija od vlasti BiH ne bude osigurana, a u pregovore se uključio i sekretarijat Savjeta Evrope, navode u Fondu za sukcesiju.

“Štediše ili njihovi pravni nasljednici zahtjeve trebaju da unesu u poseban formular i predaju lično ili poštom, nakon čega se provodi postupak verifikacije njihovih zahtjeva. Svaki zahtjev štediša trebalo bi da bude riješen najkasnije u roku od tri mjeseca ako ne budu imali primjedbe na takozvani informativni obračun stanja njihova računa i kamate”, navode u Fondu.

Iz Fonda su naveli da su stare devizne štediše Ljubljanske banke do sada Sloveniji uputile oko 20.000 zahtjeva za vraćanje njihovih neisplaćenih depozita, a izdato je oko 2.000 rješenja.

Polovina od do sada predatih zahtjeva odnosi se na štediše Ljubljanske banke Sarajevo, a ostali na nekadašnju Ljubljansku banku Zagreb.

Obračuni štednje i pripadajućih kamata već su izvršeni za oko 2.000 štediša, kojima pripada 30 miliona evra, pa oni uskoro mogu očekivati da će dobiti svoja sredstva, ukoliko se ne žale na taj obračun, jer to produžava cijeli postupak, prenose hrvatski mediji.

Do sada se na obračun žalilo samo 15 štediša koji su podnijeli odgovarajuću dokumentaciju te prošli postupak verifikacije opravdanosti zahtjeva. Slovenija ocjenjuje da će ukupan trošak vraćanja stare devizne štednje štedišama van Slovenije iznositi oko 400 miliona evra, u šta su uključeni i troškovi vezani za verifikaciju zahtjeva.

Zahtjevi za vraćanje devizne štednje iz Ljubljanske banke počeli su se primati od početka decembra prošle godine, a mogu se podnositi do kraja iduće godine.