Intervju s Nedimom Milišićem, direktorom Raiffeisen Leasinga u BiH

0

Za početak, da li biste mogli istaći najvažnije značajke ponude lesinga za klijente?

Poznato je da ponuda leasing društava obuhvata finansijski i operativni leasing te ću u nastavku istaći najvažnije karakteristike koje diferenciraju ova dva načina finansiranja.

Finansijski leasing je najpogodniji oblik finansiranja za fizička i pravna lica. U ovom slučaju korisnik leasinga na kraju perioda leasinga ima mogućnost da predmet leasinga otkupi i na taj način postane njegov pravni vlasnik. Dok sve rate ne budu plaćene pravni vlasnik predmeta leasinga je davalac leasinga, dok je korisnik leasinga njegov ekonomski vlasnik.

Nedim Milišić, direktor Raiffeisen LEASINGA u BiH

Za razliku od finansijskog leasinga, operativni leasing je namijenjen klijentima koje zanima upotreba, a ne vlasništvo nad predmetom leasinga. Uobičajeno se za taj oblik leasinga odlučuju pravna lica, ali sve više i fizička lica koja imaju mogućnost da prilagode visinu mjesečnih rata. Korisnik leasinga u periodu posjedovanja i korištenja predmeta leasinga plaća davaocu lesinga mjesečnu ratu, bez opcije kupovine i sticanja prava vlasništva nad predmetom leasinga. Maksimalni period na koji se može zaključiti ugovor o operativnom leasingu je 53 mjeseca.

Primjetno je da leasing sektor u BiH nastavlja kontinuitet rasta. Možete li se kratko osvrnuti?

U posljednjih nekoliko godina leasing tržište u Bosni i Hercegovini je u kontinuiranom porastu, uključujući izazovni period pandemije korona virusa kada poslovanje leasing društava nije stagniralo. Pomenuti rast je pokazatelj značajnog potencijala ovog tržišta u tri privredna sektora: građevina, cestovni prijevoz robe i dostava, ali i u segmentu prodaje putničkih vozila  pravnim i fizičkim licima.

Prema zvaničnim podacima na dan 30.06.2023. godine u našoj zemlji su poslovala četiri leasing društva, sa 102 zaposlena što je za dva zaposlena više nego na kraju 2022. godine. Efikasnost po zaposleniku, kao jedan od ključnih elemenata sagledavanja efikasnosti poslovanja društva, stavljajući u odnos ukupnu aktivu i broj zaposlenih u sektoru, je na ovaj datum iznosila 4,85 miliona i predstavlja povećanje 11% u poređenju s krajem prethodne godine.

Važnost i jednostavnost leasinga su neupitne. Šta možete još izdvojiti kada je riječ o tržištu BiH?

Upravo tako, leasing je prilično jednostavan i fleksibilan finansijski proizvod i kao takav je značajan za tržišta poput Bosne i Hercegovine. Naime, predstavlja jedan od stubova investicija što utječe na dinamičniji rast bruto domaćeg proizvoda.

Leasing tržište u Bosni i Hercegovini je još uvijek relativno nerazvijeno te ima potencijal za napredak u svim segmentima leasing finansiranja, a što bi pravnim licima olakšalo nabavku novih mašina i opreme za poslovanje, te time i veću konkurentnost. Također, na ovaj način bi i fizička lica povećala udio kupovine novih vozila, te time doprinijeli smanjenju onečišćenja zraka.

Prema zahtjevima klijenata, bosanskohercegovačko tržište je fokusirano na finansijski leasing, a operativni leasing čini 17% ukupne aktive, ali ima značajan potencijal obzirom na to da podrazumijeva dosta niže učešće nego što je to slučaj kod finansijskog leasinga.

U ukupnoj strukturi aktive našeg leasing sektora najznačajnije učešće od 83% imaju potraživanja po finansijskom leasingu. U svom poslovanju leasing društva su uglavnom usmjerena na pravna lica koja čine  91,2%  ukupnih potraživanja po finansijskom leasingu, dok se procenat učešća fizičkih lica kontinuirano povećava, ali je u značajnom zaostatku u odnosu na tržišta u regionu.  

Koji su to izazovi s kojima se leasing tržište u našoj zemlji trenutno suočava?

Trenutno je na leasing tžištu izuzetno aktuelno podizanje svijesti klijenata o razlikama i prednostima nabavki putem leasinga kako u pogledu troškova, tako i u smislu brzine odobravanja, a izgledno je da će ovaj trend biti nastavljen i u narednom periodu.

Kada je riječ o javnim nabavkama leasing nudi niz prednosti kao što su: mogućnost plaćanja na rate, jednostavnije procedure odobravanja, manja opterećenost likvidnosti institucija u određenom trenutku.

Kontinuirano se iniciraju izmjene Zakon o PDV-u, a s ciljem harmoniziranja propisa s drugim zemljama regiona gdje se PDV kod finansijskog leasinga ne obračunava na kamatu, čime leasing postaje mnogo dostupniji posebno fizičkim licima.

Trend kupovine električnih vozila je sve izraženiji. Kakva je ponuda leasiga za finansiranje u ovom kontekstu?

U narednom periodu se očekuje izrada i implementacija zakona koji će sistemski stimulisati nabavku novih vozila, posebno električnih ili hibridnih koja ujedno smanjuju onečišćenje zraka. Cilj subvencija je neposredno podsticanje kupovine i upotrebe električnih vozila, u okviru sprovođenja mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha i unapređenja kvaliteta životne sredine.

Kada govorimo o kupovini električnih vozila, želio bih spomenuti aktuelnu ponudu Raiffeisen Leasinga, koja važi do kraja ove godine, a u okviru koje uz izuzetno povoljnu kamatnu stopu nastojimo podržati naše klijente u transformaciji njihovog poslovanja ka dugoročnoj održivosti. Sve detaljnije informacije o ovoj i našim drugim aktuelnim ponudama dostupne su na: https://www.rlbh.ba/.