INA završila prošlu godinu s gubitkom

0

Hrvatska INA grupa je u prošloj godini, koju je obilježila pandemija, poslovala s gubitkom od 638 miliona kuna (84,3 miliona eura), bez jednokratnih stavki, u odnosu na dobit od 768 miliona kuna (101,4 miliona eura) ostvarenu 2019. godine.

Negativan finansijski rezultat je, pored pada cijena proizvoda i potražnje, uglavnom posljedica eksternih faktora, prenosi Hina.

Finansijski izvještaj Ine pokazuje da je neto prihod od prodaje u 2020. dostigao 14,79 milijardi kuna (1,95 milijardi eura), što je za 34,5 posto manje nego godinu dana ranije.

Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA), bez jednokratnih stavki, iznosila je 1,78 milijardi kuna (235 miliona eura), i bila je za 38 posto niža nego prethodne godine.

U izvještaju se, pored ostalog, navodi da je lanjski pad cijena Brenta od 34 posto rezultirao nižim prihodima od prodaje sirove nafte i kondenzata za 611 miliona kuna (80,7 miliona eura), dok su niže cijene gasa rezultirale manjim prihodima od prodaje tog energenta za 396 miliona kuna (52,3 miliona eura).

Kapitalna ulaganja Ine su 2020. smanjena za 40 posto, na 1,28 milijardi kuna (169 miliona eura), što je dovelo do niže neto zaduženosti kompanije.

Neto dug je na kraju 2020. godine iznosio 1,6 milijardi kuna (211,3 miliona eura), i bio je za 37 posto niži nego na kraju 2019.