Imovina Zenicatransa na prodaju za 4 miliona KM

0

Stečajni upravnik Samir Sunulahpašić objavio je javni poziv za prodaju cjelokupne, nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika “Zenicatrans-prevoz putnika”.

Ukupna vrijednost imovine je oko 4 miliona KM.

Prodaju se: Direkcija u poslovnoj zoni Šljivik, restoran, dvije poslovne zgrade u privredi, zemljište i dvorište.

Osim toga, na prodaju je i nešto materijala i opreme.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, 16. maja 2023. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama JKP Zenicatrans-prevoz putnika.

Pismene prijave se primaju do 16. maja do 11 sati.