Ikea širi poslovni kompleks u Zagrebu

0

Ikea nastavlja s ulaganjima u Hrvatsku. Prvu robnu kuću Šveđani su na istočnom izlazu iz Grada Zagreba otvorili još prije osam i po godina, a četiri godine kasnije, u proljeće 2018., nastavili su s ulaganjima i na susjednoj lokaciji u poslovnoj zoni Rugvica niknuo je najveći outlet kompleks u Hrvatskoj Designer Outlet Croatia.

Već tada je najavljeno je da je riječ o prvoj fazi, te da će kroz nekoliko godina uslijediti proširenje kompleksa, a na tom investicijskom poduhvatu se upravo započinje raditi, javlja Poslovni.hr.

Na lokaciji koju je Ikea u Rugvici kupila prije 15 godina uz postojeća dva trgovačka kompleksa sada se priprema teren za zapravo još dva nova i odvojena projekta – dogradnju Designer Outleta i gradnju Retail Parka sa posebnim ugostiteljskim objektom.

Za oba projekta Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaprimilo je zahtjeve za ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš, te otvorilo mogućnost javnosti da u zakonskom roku od 30 dana da svoje mišljenje.

Na prethodna dva projekta, gradnju Ikeine robne kuće i prvog Designer Outleta javnost je izuzetno pozitivno reagirala, pa je za očekivati da tako bude i ovaj put.