I dalje vrijede pogodnosti za nove korisnike Raiffeisen Paketa usluga

0
  • Benefit do 120 KM mogu ostvariti svi novi klijenti koji postanu korisnici Paketa usluga
  • Učinite to mogućim!

„Kao odgovor na izuzetno pozitivne reakcije naših kljenata na kampanju posvećenu novim korisnicima Paketa usluga odlučili smo produžiti njeno trajanje do kraja tekuće godine. Naime, zadovoljstvo naših klijenata naš je imperativ, stoga kontinuirano pratimo njihove reakcije na našu ponudu, te na njihove želje i zahtjeve nastojimo što adekvatnije odgovoriti. Dakle, klijenti koji do kraja ove godine podnesu zahtjev za Paket usluga, te realizuju dva plaćanja putem Raiffeisen Mobilnog Bankarstva ili POS uređaja ostvaruju pogodnost od 20 KM mjesečno, odnosno do 120 KM u periodu od 6 mjeseci“, izjavila je Sabina Šehović, direktor Upravljanja odnosima i iskustvom klijenata Raiffeisen banke.

Novim klijentima, punoljetnim licima, koji ugovore Paket usluga po svom izboru do 31.12.2023. godine, preuzmu aplikaciju Raiffeisen Mobilno Bankarstvo (RMB) te izvrše minimalno dvije transakcije plaćanja putem ove aplikacije ili POS uređaja u mjesecu ugovaranja Paketa, Banka poklanja 20 KM. Sredstva će se uplatiti do 15. u narednom mjesecu na novootvoreni račun klijenta u sklopu Paketa. Pravo na benefit od 20 KM važi 6 mjeseci počev od mjeseca u kojem je Paket usluga ugovoren te isključivo se odnosi na one mjesece u kojima klijent izvrši dvije transakcije putem RMB-a ili POS uređaja. 

Detaljnije informacije kao i online zahtjev za željeni Raiffeisen Paket usluga dostupni su na: https://app.raiffeisenbank.ba/bs/paketi-usluga/home.html.