Hrvatski grad u problemu: 1.000 stanova zjapi prazno

0

Komunalna infrastruktura je uveliko prenapregnuta, što ne ostavljaju sumnju u potrebu hitne reakcije, a građani su u diskusijama izrazili posebnu zabrinutost mogućnošću novog vala apartmanizacije.

Na tribini o turističkim kapacitetima Makarske upozoreno je da zbog stihijske apartmanizacije u tom gradu postoji čak 1.000 stanova u kojima niko ne boravi, te je zatraženo da se prestane s masovnim turizmom jer dovodi u pitanje opstojnost postojeće infrastrukture.

Na tribini je predstavljena studija turističkog nosivog kapaciteta Makarske, koju je izradio Institut za turizam, a makarski gradonačelnik Zoran Paunović (SDP) istaknuo je kako je taj dokument ključni alat za novi Prostorni plan i zaustavljanje višestambene gradnje, prenosi Hina.

– Na terenu je i ranije bilo vidljivo gotovo sve što smo doznali studijom, ali sada se na naučnoj osnovi, jednostavnim brojkama građanima demonstrira zašto su promjene i zaokret prema održivom turizmu neophodni – poručio je Paunović.

Zbog decenije stihijskog upravljanja turizmom, moguća je izgradnja dodatnih 10.000 novih stambenih jedinica po postojećem prostornom planu iz 2020. godine, iako za vrijeme špice sezone već sada u gradu živi prosječno više od dva gosta po stanovniku.

Komunalna infrastruktura je uveliko prenapregnuta, što ne ostavljaju sumnju u potrebu hitne reakcije, a građani su u diskusijama izrazili posebnu zabrinutost mogućnošću novog vala apartmanizacije.

Gradskoj upravi dali su punu podršku u zaustavljanju višestambene izgradnje kroz izmjene prostornog plana. Negodovalo se i zbog velikog broja stanova koji predstavljaju nelojalnu konkurenciju te činjenice da na području Makarske postoji čak 1.000 stanova u kojima, po podacima o potrošnji vode, do sada niko nije boravio.

Paunović je izrazio žaljenje što takva stručna istraživanja nisu napravljena proteklih godina jer se sada ne bi nalazili u takvoj situaciji i poručio da očekuje saradnju svih aktera na nacionalnoj i lokalnom nivou u borbi za održivu budućnost makarskog turizma.