Hrana najjeftinija u Bugarskoj, a najskuplja u Danskoj

0

Danska bilježi najviši nivo cijena potrošačke robe i usluga u EU, pokazuju podaci Eurostata.

Cijene potrošačke robe i usluga u prošloj godini u Danskoj bile su za 42 odsto iznad prosjeka EU.

U Luksemburgu je bila 27 odsto iznad prosjeka, a slijede Irska i Švedska sa četvrtinom većom od prosječne vrijednosti.

Upola niži nivo od cijena prosjeka EU ima Bugarska, a slijede je Rumunija i Poljska.

Kada je riječ o cijenama hrane, korpa prehrambenih proizvoda bila je u Danskoj upola veća od prosjeka EU, a u Rumuniji 39 odsto ispod prosjeka.

Hrana je najjeftinija u Poljskoj, a najskuplja, osim Danske, u Austriji, Švedskoj i Luksemburgu – čak za četvrtinu iznad prosjeka Unije.

U Finskoj i Irskoj cijene prehrambenih korpi bile su veće za petinu, a u Belgiji, Francuskoj i Italiji za 12 odsto.

Srna