Halebić: Važni projekti u Kantonu Sarajevo zaustavljeni zbog neimenovanja Komisije za vrijednosne papire FBiH

0

Kanton Sarajevo jedini je od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je praktično razvio mogućnost finansiranja javnih investicija putem emisije obveznica. Osim što se osiguravaju sredstva za strateške projekte kojim su obuhvaćeni svi aspekti razvoja Kantona Sarajevo, ovim načinom finansiranja ostvaruju se i značajne godišnje uštede u odnosu na finansiranja putem komercijalnog bankarstva. U okolnostima krize izazvane pandemijom koronavirusa, naročito je važno kreirati povoljne uslove za realizaciju razvojnih projekata.

Međutim, veliki i važni projekti Vlade Kantona Sarajevo i dalje su na čekanju, dijelom i zbog zastoja u imenovanju Komisije za vrijednosne papire FBiH. Blokada na finansijskom tržištu posebno pogađa Kanton Sarajevo, koji je do sada realizirao pet uspješnih emisija obveznica.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić naglasio je važnost ozbiljnog shvatanja posljedica blokade.

“Privredna komora FBiH i druga tijela već ranije su ukazala na nemogućnost provođenja postupka investiranja u dionička društva. Također, ne mogu se osnivati strukovna udruženja koja unapređuju i razvijaju tržište vrijednosnih papira, niti provoditi drugi postupci. Onemogućene su i emisije obveznica Kantona Sarajevo kao najekonomičnijeg načina finansiranja strateških projekata, i to u situaciji kada je prijeko potrebno zadržati visok nivo javnih investicija i neometan protok domaćeg kapitala i likvidnost privrede”, upozorio je ministar Halebić.

Dodao je kako pozdravlja namjeru Vlade FBiH da u sklopu mjera za oporavak privrede što prije riješi i pitanje funkcioniranja ove komisije.

“U ovoj budžetskoj godini planiramo emitovati obveznice i osigurati finansijska sredstva za strateški važne projekte. Radi se o investicijama u saobraćaju, privredi, komunalnoj privredi, obrazovanju, zdravstvu i drugim sektorima koje značajno utječu na ukupnu privrednu aktivnost u Kantonu Sarajevo. Očekujem da se Komisija imenuje u što kraćem roku. U protivnom, ova poluga za razvoj bi se mogla pretvoriti u kočnicu ekonomskog razvoja ne samo u KS nego i u cijeloj FBiH.

Pored toga postoji i potreba hitne izmjene i dopune relevantnih zakona u oblasti finansija u FBiH, kao što su Zakon o bankama i Zakon o tržištu vrijednosnih papira koji niže nivoe vlasti neopravdano stavljaju u podređeni položaj. Riječ je o tome da kroz postojeća zakonska rješenja važni investitori na tržištu vrijednosnih papira u FBiH, kao što su osiguravajuća društva, nisu dovoljno ohrabreni na ulaganja u vrijednosne papire nižih nivoa vlasti. Dodatno, od odobravanja emisije vrijednosnih papira putem Komisije izuzeti su država BiH i FBiH, ali ne i niži nivoi vlasti. Takva zakonska rješenja se upravo u ovakvim vremenima pokazuju neadekvatnima“, istakao je ministar Halebić.

Komisija za vrijednosne papire jedna je od najvažnijih institucija na tržištu kapitala, i njena nemogućnost djelovanja značajno otežava poslovanje privrednih društava, ali i javnog sektora.

“Važni projekti u Kantonu Sarajevo trebaju se finansirati domaćim kapitalom”, zaključio je ministar Halebić.

D.H.