Grantovi investitorima iz dijaspore do 50.000 KM

0

U toku je poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja dodjeljuje Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace fond (BMD), u okviru USAID-ovog projekta Diaspora Invest.

Poziv je otvoren do 30. septembra 2019. u 16.00 sati.

Ukupna vrijednost BDM fonda je 1.824.946 dolara. Iznos pojedinačnog granta se kreće u rasponu od 15.000 do 50.000 KM. Maksmalan iznos sredstava za dodjelu po jednom podnesenom zahtjevu je 50.000 KM.

Očekivani rezultati su:

  • Kreiranje novih radnih mjesta
  • Investicije dijaspore
  • Uvođenje novih proizvoda i/ili usluga na BiH i izvozna tržišta ili proširenje postojećeg poslovanja.

Ciljani sektori BDM će posebno podržati prijedloge za poslovna ulaganja u “proizvodne sektore”, uključujući: poljoprivredu, energetiku, turizam, metalnoprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

O projektu

Cilj USAID projekta “Diaspora Invest” jeste potaći ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje. Jedan od načina na koji projekt „Diaspora Invest“ stimuliše angažman bh dijaspore je putem Konkursa za izradu poslovnog plana koji se organizuje unutar BDM-a, a namijenjen stvaranju novih prilika za zapošljavanje građana BiH putem povećanja ulaganja dijaspore u BiH.

BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih preduzeća u ranoj fazi razvoja, koja sarađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250 novih radnih mjesta u potpomognutim preduzećima.

Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 7 miliona dolara, a u skladu s utvrđenim indikatorima kao što su doprinosi kroz novčane doznake i finansiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prenos znanja iz dijaspore, uvođenje novih tehnologija i slično, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju preduzeća.

Prijaviti se možete OVDJE