Gradačac dobija moderni tržni centar i gradsku garažu

0

Belamionix zajedno s Općinom Gradačac će graditi Gradsku garažu i tržni centar sa parkingom u centru grada, između Gradačačkog sajma i tržnice.

Općina Gradačac prodala je suvlasnički dio oko 3/5  parcele na kojoj je predviđena gradnja Gradske garaže sa tržnim centrom za 1.065.000,00 KM.

Postupak prodaje nekretnina provela je neposrednom pogodbom komisija za sprovođenje postupka po isteku roka za prijave po javnom oglasu o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac.

Dio od oko 2/5 je ostao u vlasništvu općine.

Nakon objave Javnog oglasa i provedene procedure javnog nadmetanja-licitacije 11.04.2018.godine, na poziv se prijavio samo jedan zainteresovani subjekt, firma Belamionix.

Sa ovom kompanijom Općina će potpisati Ugovor o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine a kasnije i Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.

Općina Gradačac će na predmetnoj parceli graditi Gradsku garažu a Belamionix na garaži Tržni centar sa parkingom čime će se predmetna parcela u centru grada privesti krajnjoj namjeni, saopćeno je iz Općine Gradačac.

Glavni projekat će se raditi na osnovu usvojenog Idejnog rješenja.