Goraždanski klub lani zaposlio 70 osoba

0

Goraždanski klub za traženje posla u prošloj godini bio je najefikasniji na području Federacije Bosne i Hercegovine, a uspio je pomoći da 70 osoba nađe posao.

Dobitnici su priznanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde i Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Voditeljica Kluba Amela Škamo-Žerić je kazala da su u 2015. godini zaposlili 33 muškarca i 37 žena.

Pojasnila je da Klub, koji radi u okviru Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, funkcionira na principu prijava nezaposlenih osoba koje stižu putem biroa, ali i putem preporuka bivših učesnika, te društvenih mreža.

Program podrške učesnicima u Klubu traje tri sedmice. Učesnik tokom prve sedmice treba da kontaktira najmanje tri poslodavca, tokom druge sedmice da kontaktira deset poslodavaca i pošalje najmanje pet samoinicijativnih prijava i tokom treće sedmice, koja je ključna, da pošalje deset prijava za posao.