Gdje su najveće plate u EU?

0

Prosječna godišnja prilagođena zarada sa punim radnim vremenom za zaposlene u EU prošle godine bila je 33.500 eura, objavio je Eurostat.

Ovo je prvi put, kako navode na sajtu zvanične evropske statistike, da Eurostat objavljuje ovaj podatak.

Među državama članicama EU, najveća prosječna godišnja prilagođena plata sa punim radnim vremenom u 2021. zabilježena je u Luksemburgu 72.200 eura, slijede Danska (63.300 eura) i Irska (50.300 eura).

Najmanje plate imaju u Bugarskoj (10.300 eura), Mađarskoj (12.600 eura) i Rumuniji (13.000 eura).

Ovaj podatak obavezan je zbog Direktive o “plavoj karti” koja propisuje upotrebu upravo ovog indikatora za određivanje prosječne bruto godišnje plate za svaku državu članicu EU, a cilj joj je da privuče visokokvalifikovane radnike u EU pod fleksibilnijim uslovima, prenosi Bankar.me.

Plava karta je neka vrsta boravišne i radne dozvole namijenjena visokokvalifikovanim građanima van EU, a koji žele da žive i rade u EU.

Prema ovim podacima, većina zemalja je ispod EU prosjeka, među zemljama u oktruženju najveće prosječne godišnje plate imaju u Sloveniji 28.760 eura, dok je u Hrvatskoj prosjek 16.170 eura.