Fructa Trade dokapitalizirao Našu banku sa 2 miliona KM

0

Naša banka a.d. Bijeljina dvadesetom emisijom dionica emitovala je ukupno 2.000.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti 2 miliona KM.

Emisija je vršena uz korištenje prava preče kupovine dionica postojećih dioničara.

Upis i uplata akcija je počela u četvrtak, 16. decembra i završena zadnjeg dana u godini. Nije bilo upisa i uplate akcija po osnovu prava prečeg sticanja.

Nakon isteka prava preče kupovine, ostatak emisije u iznosu od 2.000.000 akcija upisao je i uplatio investitor Fructa Trade d.o.o. Derventa.

Dvadesetom emisijom redovnih dionica upisano i uplaćeno je 2.000.000 dionica, odnosno 100 posto od ukupnog broja ponuđenih dionica.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske emisija je proglašena uspješnom i upisana u Registar emitenata.