Firma ‘Duka & Bosna’ prihvatila ponudu Binga

0

Uprava preduzeća „Duka & Bosna“ Brčko pozitivno se izjasnila prema tender ponudi koju je BINGO d.o.o. export-import Tuzla za preuzimanje dionica kompanije, objavljeno je na Sarajevskoj berzi. 

Ponudilac se obavezao da će kupiti sve redovne dionice sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret, te za svaku dionicu platiti 4,25 KM.

Uprava emitenta smatra da ponuđena cijena odgovara trenutnoj tržišnoj cijeni i da je znatno viša od nominalne vrijednosti dionica, te da će postojeći vlasnici dionica ostvariti i odgovarajuću premiju pri prodaji svojih dionica.

Ponuđač je objavio da je poslovni cilj sticanja dionica upravljanje preduzećem u pravcu njegovog daljeg razvoja i jačanja.

U skladu sa svojom obavezom, Uprava emitenta iznosi mišljenje da je objavljena ponuda u cjelini u skladu sa odredbama zakona, da su ciljevi ponudioca i njegove namjere u interesu emitenta, te izražava pozitivno mišljenje o javnoj ponudi za kupovinu dionica.