Finansijske multilateralne kompenzacije sve popularnije

0
Novi sistem multilateralnih kompenzacija www.KompEX.ba koji je dostupan na cijeloj teritoriji BiH jednostavnošću upotrebe privlači sve veći broj korisnika.

“Samo u posljednje dvije sedmice sistemu se priključilo 86 novih korisnika, a u sistemu se nalazi preko 5 miliona KM potraživanja. Bitno je istaći da su neke od najznačajnijih kompanija iz  BiH prepoznale sistem i postale aktivni korisnici KompEX.ba sistema”, naglašavaju iz kompanije.

Privrednicima sa cijele teritorije BiH ova platforma otvara mogućnost da poboljšaju svoju likvidnost, očiste bilanse, povećaju svoju kreditnu sposobnost i riješe se dospjelih potraživanja i obaveza koja opterećuju njihovo poslovanje.

Kompanije unose sva potraživanja koja su van roka plaćanja, čime povećavaju vjerovatnoću njihove naplativosti kao i skraćivanje vremena za naplatu.

Besplatna registracija i unos potraživanja čine sistem privlačnim kompanijama u Bosni i Hercegovini, kao i iznos provizije koji se kreće od 0,65 % do 1 %, zavisno od visine potraživanja.

Plaćanje se vrši tek kada se kreira multilateralna kompenzacija, a korisnik je gospodar svojih podataka, tako da ih može u svakom momentu izbrisati ili izmijeniti ukoliko je to potrebno.

www.KompEX.ba sistem radi u realnom vremenu 24/7/365 i dostupan je online svim privrednim subjektima na cijeloj teritoriji BiH, a omogućuje trenutno ažuriranje podataka.

“Slični sistemi postoje u regiji i svijetu već dugi niz godina i rado su prihvaćeni od malih i velikih firmi, koje ga ne koriste samo kao način naplate sumnjivih i  spornih potraživanja već i naplate potraživanja kojima je rok plaćanja istekao, ne čekajući da kupci zapadnu u još veću krizu”, ističu u KompEx.ba  i pozivaju sve bh. privrednike da iskoriste prednosti KompEX sistema, besplatno se registruju i blagovremeno riješe otvorena potraživanja.

Saznajte više na www.kompex.ba