FIA počela s izdavanjem potvrda o svim računima poslovnih subjekata u FBiH

0

Od 1. septembra ove godine Finansijsko-informatička agencija (FIA)  počela je s izdavanjem potvrda o svim računima poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na ovaj način Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u  FBiH u punom kapacitetu je na raspolaganju predstavnicima institucija, organizacija, poslovnih subjekata i drugih zainteresiranih strana.

„Zaključno sa današnjim danom u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjektata u FBiH registrirano je  99.703 poslovna subjekta i 196.576 računa. Kada su u pitanju blokirani poslovni subjekti, prema našim podacima njihov broj iznosi 24.607, dok je registrirano 50.267 blokiranih računa, također postoje 2.984 računa s greškama koji nisu u ušli u Registar. Od ukupnog broja računa sa greškama imamo 61 poslovni subjekt sa dva ili više glavnih računa, 845 poslovnih subjekata bez glavnog računa, 160 računa sa greškom kod stečaja, šest računa sa greškom kod finansijske konsolidacije te 1.697 djelomično blokiranih računa poslovnih subjekata“, kaže Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije.

Prema njegovim riječima, ove sedmice je na zahtjev jednog pravnog lica koje je željelo aktivirati mjenicu dužnika izdana prva potvrda  o glavnom računu dužnika.

„Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u FBiH onemogućiti će dosadašnju praksu da firme kojima se blokiraju računi, otvore nove račune i nastave raditi. Također, kompanije koje imaju potraživanja od drugih kompanija moći će provjeriti lokaciju računa dužnika i tražiti naplatu sa glavnog računa. Ukratko, Jedinstveni registrar računa poslovnih subjekata značajno će doprinijeti kontroli finansijskog poslovanja firmi u FBiH, smanjiti mogućnosti manipulacija sa računima što će sve zajedno doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta u cjelini“, ističe Mahmutović.

U cilju što transparentnijeg poslovanja firmi u BiH, predstavnici FIA  i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS (APIF) na zajedničkom sastanku početkom ove sedmice dogovorili su saradnju koja će omogućiti razmjenu podataka dvije agencije, kao i korištenje registara poslovnim subjektima na cijeloj teritoriji BiH.

Finansijsko-informatička agencija osnovana je Zakonom o finansijsko-informatičkoj agenciji FBiH 2011. godine sa zadatkom uspostave i upravljanja poslovnim registrima, te pretvaranja podataka u vrijedne informacije i znanja, neophodne za donošenje kvalificiranih i informiranih poslovnih i makroekonomskih odluka.

FIA  zainteresiranima, uz odgovarajuću naknadu, nudi svoje proizvode kao što su Standardni pregled poslovanja, Pojedinačni izbor podataka (bilans stanja, bilans uspjeha itd.), Potvrde o bonitetu kompanija (osnovnu i proširenu).

Zahtjevi za izdavanje bilo koje od traženih potvrda ili proizvoda mogu se podnijeti poštom ili elektronskim putem, a po prijemu uplate potvrde se izdaju u roku od 24 sata, saoopćeno je iz agencije.