Evropska farma u srcu BiH: Lactalisu isporučuju pola miliona litara mlijeka

0

Tehnolog i farmer Ivan Bavrka spojio tradiciju i znanje stečeno na zagrebačkom Agronomskom fakultetu. Sa svoje farme u Novom Travniku gdje je napravio mali seoski raj, Lactalisu isporučuje 500.000 litara mlijeka.

Na magistralnom putu M16 prema Novom Travniku 700 metara od ceste naići ćete na uređeno poljoprivredno gazdinstvo poput onih u Švicarskoj.

Na porodično imanje se nakon završenog studija u Zagrebu vratio agrarni tehnolog Ivan Bavrka, nastavio očev posao i od mini farme napravio veliku firmu pod imenom SMRIKE d.o.o.

Ne krije zadovoljstvo kad kaže da je kancelariju u Zagrebu zamijenio farmerskim čizmama jer uživa radeći ovaj posao i gleda kako njegova farma raste iz dana u dan. Masterirao je na temu “Ruralni razvoj i agrobiznis” ali mu ne smeta što je postao ratar, stočar pa i veterinar kad zatreba.

Partner ove porodične farme u Novom Travniku već dvije godine je Lactalisova mljekara Inmer a do saradnje je došlo u vrijeme pandemije. Bavrke su željele uvoditi inovacije i široku podršku za unapređenja i sretni su što sad imaju pouzdanog partnera, od kojeg dobiju raznovrsnu podršku.

– Bio sam iznenađen prvim kontaktom s članovima Uprave Lactalisa te samim susretom sa uposlenicima. Nikad u svojoj karijeri nisam doživio takav odnos i profesionalizam od strane mljekare. Svi su maksimalno otvoreni za suradnju, za pomoć, čak i u vidu nekih obrtnih sredstava ili kratkoročnih pozajmica. Bilo je riječi i o dugoročnim pozajmicama kao i o pomoći kad je u pitanju proljetna ili jesenja sjetva – počinje Bavrka.

Ivan Bavrka

Ivanova priča svjedodžba je da je izgradnja i njegovanje partnerskih odnosa s proizvođačima mlijeka, finansijska, stručna i savjetodavna pomoć od strane Lactalis BH i mljekare Inmer na tržištu Bosne i Hercegovine, zapravo njihova konkurentska prednost. Agronom Bavrka je jedan od proizvođača mlijeka koji se na svom gazdinstvu prilagodio visokim standardima i strogim zahtjevima Evropske unije.

– Moje gazdinstvo je napravljeno i izgleda tako da bi s njim bila zadovoljna svaka mljekara. Što se tiče muzišta, ležišta za krave i same higijene sve je na zavidnom nivou, kaže Bavrka. Sa farme SMRIKE d.o.o u 2022. godini Lactalisu je isporučeno je 430.000 litara mlijeka, dok će u ovoj godini isporučena količina narasti na 500.000 litara.

– Prilikom isporuke našeg mlijeka mi moramo paziti na određena pravila, dakle masti i proteini ne smiju biti ispod ugovorenih standarda. Potom, tu je broj somatskih stanica koje su međunarodno priznati parametar za ocjenu zdravstvenog stanja vimena i zdravlja krava, tako da mlijeko mora biti ekstra klase da bi zadovoljilo mljekaru. Sve se to postiže redovnim praćenjem životinja, redovnim održavanjem i promjenom opreme za mužu i korištenjem sredstava za dezinfekciju. Neophodno je i da vozači nose rukavice – objašnjava Bavrka.

Kada je u pitanju poslovanje kompanije Lactalis, sistem upravljanja kvalitetom provodi se prema zahtjevima norme ISO 9001. Osjetljivost prehrambene industrije, naročito proizvodnje mliječnih proizvoda razlog je neprekidnog usavršavanja metoda nadzora usmjerenih na zaštitu potrošača i zdravstvenu ispravnost proizvoda. Da bi se sve to ispoštovalo od velike je važnosti komunikacija partnera – kooperanata i Lactalis tima.

– Uposlenici Lactalisa između sebe imaju sjajnu komunikaciju koju se prenijeli na kooperante. Imam osjećaj da ukoliko bude potrebe možemo čak nazvati i direktora Lactalisa, eto koliko su otvoreni za komuniciranje. Redovno smo na vezi i analizira se mlijeko konstantno. Konkretno sarađujem sa sirovinskom službom mljekare Inmer, ali pored njih i radnici iz računovodstva su jako dostupni za informacije poput stanja na računu ili o nekim drugim dokumentima. Pouzdano mogu reći da ljudi iz Lactalisa obilaze svoj kooperante više nego bilo ko od prethodnih partnera s kojima smo poslovali, kaže Bavrka.

Lactalis BH je kompanija koja kompletnu dobit reinvestira u domaće tržište. Proizvodne kapacitete neprestano unapređuje i uvijek nastoji dodatno poboljšati kvalitet svojih proizvoda ali i olakšati proizvodne procese.

– To je kompanija koja podržava i podupire kooperante maksimalno kako bi na najbolji način iskoristili svoje kapacitete, kako bismo na svakom kvadratu štale proizveli što više kvalitetnog mlijeka. Zahvaljujući svakodnevnoj analizi mlijeka promjene koje se dogode odmah se detektiraju da ne bi dolazilo do kasnijih problema ili narušavanja zdravlja životinja. Uposlenici Lactalisa i farmeri djeluju koordinirano, ističe Bavrka.

Budućnost poslovanja farmera Bavrke kretat će se ka vraćanju postojećih pozajmica, potom će se raditi na boljoj genetici životinja, kako bi pasmine goveda zadovoljile standarde Evropske unije i da u konačnici govedarska proizvodnja travničke farme dostigne najviši nivo.

– Za širenjem štale nemamo sada potrebe, mislimo da bi se na postojećim kapacitetima mogla povećati proizvodnja mlijeka ukoliko se povede računa o ishrani i genetici, boljoj mehanizaciji a vjerujem da će nam tu pomoći Lactalis, optimističan je Bavrka.

Unazad dvije godine farmeri se suočavaju s posljedicama ekonomske krize i povećanim cijenama gnojiva, sadnog materijala, stočne hrane, dizela i sve nižom otkupnom cijenom mlijeka. Ali kad je kompanija Lactalis u pitanju, farmer Bavrka tvrdi da to nije slučaj.

– Kao otkupljivači mlijeka oni su ostali realni kada su nastale turbulencije na tržištu. Nisu prebrzo ni dizali cijene, a i ne spuštaju ih prebrzo. Dakle, uz njih uvijek mogu imati sigurnost u smislu stabilnosti cijena. Bilo je mljekara koje su naglo dizale cijene pa je onda došlo do toga da otkazuju otkup svojim kooperantima. Kod Inmera i Lactalisa je to nemoguće, završava Bavrka.

Povećanje količine i kvaliteta svježeg sirovog mlijeka proizvedenog u Bosni i Hercegovini prioritet je Lactalis BH stručnog tima koji čine veterinari i agronomi, fokusirani na unapređenje poslovanja kooperanata Lactalisove članice, mljekare Inmer.