Evo kada ćemo ići od Sarajeva do Goražda za 45 minuta

0

Radovi na izgradnji tunela “Hranjen” teku ubrzanom dinamikom a probijanje tunela bi trebalo biti okončano u naredne tri godine, kazao je premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov koji je ujedno član Odbora za praćenje realizacije ovog projekta.

Ohrabren je trogodišnjim planom JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine koji previđa obezbjeđenje 130 miliona KM za izgradnju tunela Hranjen.

– Realizacija najvažnijeg projekta za BPK Goražde u naredne tri godine ne bi trebala biti upitna jer zahvaljujći planu JP Autoceste F BiH biće osigurana sredstva za nesmetano i svakodnevno probijanje tunela Hranjen – istakao je Ćulov.

Dodao je da se radovi na izgradnji tunela odvijaju ubrzanom dinamikom te da je uporedo u toku proces eksproprijacije zemljišta uz trasu buduće brze ceste.

– Uz intenzivnije radove koje izvode vrijedni turski radnici, prema zvaničnim informacijama do sada je iz pravca Goražda iskopano 1.750 metara glavne tunelske cijevi, dok je iz pravca Prače iskopano oko 800 metara, što predstavlja skoro polovinu radova kada govorimo o samom probijanju tunela. Iz pravca Prače eksproprijacija na ruti brze ceste je završena, a u toku je za dionicu iz pravca Goražda – precizirao je on.

Premijer BPK Goražde naglasio je da će se radovi na izgradnji tunela Hranjen redovno pratiti te vjeruje da problema u relizaciji ovog projekta u narednom periodu, u smislu nedostatka finasijskih sredstava ne bi trebalo biti.

Prema ranijim najavam, nakon izgradnje tunela Hranjen i nove ceste put od Sarajeva i Goražda (preko Pala i Prače) će trajati oko 45 minuta.