Evo gdje su najveće, a gdje najmanje plate u FBiH

0

Prosječna neto plata u Federaciji BiH u martu je iznosila 916 KM, a bruto 1.407 KM, ali se po kantonima znatno razlikovala.

Najveća plata je u Sarajevskom Kantonu, a najniža u Bosansko – podrinjskom  i Srednjobosanskom kantonu.

Ovo je prosječna neto plata po kantonima u martu 2019:

 1. Kanton Sarajevo 1.142 KM
 2. Hercegovačko – neretvanski kanton 996 KM
 3. Kanton deset 880 
 4. Unsko – sanski kanton  863 KM
 5. Zapadnohercegovački kanton 839 KM
 6. Tuzlanski kanton 820 KM
 7. Kanton Posavski  793 KM
 8. Zeničko – dobojski kanton 780 KM
 9. Bosansko – podrinjski kanton 752 KM
 10. Srednjobosanski kanton 752 KM

Prosječna bruto plata u Federaciji u martu je bila 1.407 KM. Evo koliko je to bilo po kantonima:

 1. Kanton Sarajevo  1.776 KM
 2. Hercegovačko – neretvanski kanton 1.538 KM  
 3. Kanton deset  1.348 KM
 4. Unsko – sanski kanton 1.321 KM
 5. Zapadnohercegovački kanton  1.284 KM
 6. Tuzlanski kanton 1.254 KM
 7. Kanton Posavski  1.212 KM
 8. Zeničko – dobojski kanton 1.189 KM
 9. Bosansko – podrinjski kanton 1.157 KM
 10. Srednjobosanski kanton  1.121 KM

Autor: BiznisInfo

 • Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku