EU za 20 godina u BiH uložila više od 3 milijarde eura

0

Evropska unija je sveukupno putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Bosnu i Hercegovinu investirala više od 580 miliona eura, dakle nešto više od milijarde maraca, objavljuje Avaz.

Glasnogovornica Delegacije EU u BiH Jamila Milović-Halilović pojasnila je za ovaj list da se trenutno u okviru IPA-e provode projekti u vrijednosti od oko 470 miliona eura, dok sredstva u iznosu od 110 miliona eura još nisu ugovorena.

– U širem smislu, EU je u posljednjih 20 godina izdvojila više od tri milijarde eura za BiH putem različitih programa. Pored toga, u Indikativnom strateškom dokumentu za Bosnu i Hercegovinu, koji je pripremljen u saradnji sa bh. vlastima s ciljem definisanja prioriteta za finansijsku pomoć EU u periodu od 2014. do 2017. godine, izdvojeno je 165,8 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu – kazala je Milović-Halilović.

Ova sredstva, ističe,  namijenjena su za promoviranje potrebnih sektorskih reformi.

– Sektori od primarne važnosti u 2016. godini su: konkurentnost i inovacije, strategije lokalnog razvoja i obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike. Bh. vlasti su već počele raditi na programiranju za korištenje ovih sredstava – istakla je Milović- Halilović.

Prema posljednjim podacima Delegacije EU u BiH predočenim na sastanku Odbora za monitoring IPA projekata u martu ove godine, iz IPA 2007.-2013. godišnjih iznosa pomoći, do 1. marta je ugovoreno 88 posto projekata ili 449 miliona eura. Tada je toku bila realizacija 85 projektnih ugovora iz IPA alokacija 2007-2013.

– Takođe,  do 1. marta iz IPA godišnjih iznosa  za period 2014.-2017. ugovoreno je 24 miliona eura za podršku ekonomskom, socijalnom i teritorijalnom razvoju i usklađivanju sa pravnim nasljeđem EU, te za provedbu Programa posebnih mjera za oporavak od poplava i prevenciju rizika od poplava u BiH – kazala je za Avaz glasnogovornica Direkcije za Evropske integracije BiH Marina Kavaz-Siručić.

Novije podatke, kako ističe,  Direkcija će imati nakon idućeg sastanka Odbora za praćenje IPA projekata, a koji će se održati krajem godine.

– Kada je riječ o nastavku provedbe pretpristupne pomoći EU, u 2017. godini će biti obavljena revizija Indikativnog strateškog dokumenta za IPA II za BiH 2014.-2017. On definira koji sektori u BiH u aktuelnom budžetskom periodu EU 2014.-2020. mogu biti podržani sredstvima EU. BiH od 2014. do 2017. na raspolaganju godišnje ima oko 40 milona eura predpristupne pomoći – ističe Kavaz – Siručić.

Ona navodi da ova sredstva mogu biti korištena u sektorima:

– demokratija i upravljanje (npr. reforma javne uprave, borba protiv korupcije, statistika, upravljanje javnim finansijama)
-vladavina prava i osnovna prava (npr. pravosuđe, unutrašnji poslovi, azil, migracije, upravljanje granicama)
-konkurentnost i inovacije, strategije lokalnog razvoja (npr. podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, kreiranje strateškog okvira lokalnog razvoja)
-obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike (npr. podrška aktivnim mjerama na tržištu rada, zavodima za zapošljavanje i sl.).

– Kada bi pripremila sveobuhvatne državne strategije u oblasti poljoprivrede, energetike i okoliša, BiH bi mogla da računa na značajno veće godišnje iznose predpristupne pomoći, odnosno IPA sredstava. S tim strategijama bi mogla konkurisati i za tehničku pomoć i sredstva za razvoj infrastrukture koja udružuju grantove EU i kredite međunarodnih finansijskih institucija (npr. EIB, EBRD, Svjetska banka, bilateralni donatori), kao što je slučaj sa Investicionim okvirom za Zapadni Balkan – kaže Kavaz – Siručić.

Inače, na internet stranici Delegacije EU u BiH moguće je dobiti detaljan pregled o implementiranim projektima finansiranih iz IPA-e na cijelom teritoriju BiH. U prosjeku je u svakom većem mjestu u BiH implementirano između 15 do 200 projekata.