EU “spušta rampu” za visokorizične dobavljače 5G opreme

0

Zemlje Evropske unije mogu da ograniče ili isključe visokorizične dobavljače 5G opreme iz glavnih dijelova svojih telekomunikacionih mreža, pokazuju nove smjernice EU, koje će, prema ocjeni Reutersa, zadati potencijalni udarac kineskoj kompaniji Huawei, prenosi Tanjug.

Neobvezujuće preporuke iznijete u dokumentu EU, u koji je imala uvid britanska agencija, dio su paketa mjera za rješavanje rizika po cyber bezbjednost na nacionalnim nivoaima i na nivou EU, posebno zbog, kako napominje Reuters, zabrinutosti vezane za Huawei, mada se u smjernicama ne identifikuje bilo koja zemlja ili kompanija.

U dokumentu sa smjernicama, koji su utvrdile države članice EU, upozorava se na rizik od miješanja neke treće zemlje u dobavljački lanac za 5G kao i na rizik od zavisnosti od samo jednog dobavljača, kako bi se opravdalo zauzimanje tako tvrde linije.

Zemlje EU treba da procjene profil dobavljača sa aspekta rizika na nacionalnom nivou ili na nivou EU i da uvedu ograničenja za visokorizične snabdjevače, uključujući i nužna isključenja kako bi se efikasno smanjili rizici po ključnu imovinu, navodi se u dokumentu.

U smjernicama se takođe savjetuju zemlje EU da uspostave zakonski ili regulatorni okvir za kontrolu angažovanja “outsourcing” dobavljača i njihovog pristupa ključnim osjetljivim dijelovima telekomunikacione infrastrukture.

Vlade država EU takođe bi trebalo takođe da vrše reviziju telekom operatera, da od njih traže da dostave detaljne podatke o nabavci 5G opreme i da opišu kako sprovode osnovne tehničke mjere za bezbjednosti mreže, kaže se u dokumentu.

Očekuje se da će šefica EU za digitalnu ekonomiju Margret Vestager 29. januara objaviti koji će naredni koraci biti preduzeti na ovom planu. Evropski blok smatra 5G mrežu ključnom za ekonomski rast.