EU dodijelila četiri miliona eura civilnom društvu u BiH

0

U okviru podrške EU razvoju civilnog društva u BiH devet organizacija civilnog društva dobilo je grantove u vrijednosti od četiri miliona evra.

Projekti koji su dobili bespovratna sredstva, u okviru programa čiji je cilj podrška učešća civilnog društva u procesu integracija BiH u EU, odnose se na borbu protiv korupcije, socijalnu uključenost i socijalno preduzetništvo, omladinu, obrazovanje, medije, zdravstvo i ekologiju, saopšteno je iz Delegacije EU.

Program-menadžer za razvoj civilnog društva u Delegaciji EU u BiH Vladimir Pandurević istakao je značaj uloge civilnog društva u promociji demokratije, navodeći da se bez snažnog civilnog društva ne može postići nikakva temeljna društvena promjena.

“EU će nastaviti da podržava organizacije civilnog društva u BiH. Ove godine EU je pružila podršku od oko četiri miliona evra. Iduće godine ta podrška će iznositi 5,5 miliona evra”, rekao je Pandurević.

Biće kreirana i veb-platforma sa sveobuhvatnim informacijama o 14 sektora koje je do sada podržala EU u okviru ovog programa.