EU daje 12 miliona eura za energetski koridor na Balkanu

0

Evropska unija potvrdila je danas, na Investicionom samitu zapadnog Balkana u Londonu kome prisustvuju premijeri svih balkanskih zemalja, da će obezbjediti 12 miliona eura bespovratnih sredstava za izgradnju prvog električnog interkonektora između Albanije i Makedonije.

Kako je saopštila Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je organizator samita, dio od ukupnog iznosa ovih sredstava je namijenjen, takođe, unapređenju mrežne efikasnosti infrastukture operatora Makedonskog elektroprenosnog sistema (MEPSO).

Koridor za prenos električne energije Istok-Zapad, kako se navodi u saopštenju EBRD-a dostavljenom Tanjugu, ima za cilj povezivanje tržišta električne energije Bugarske, Makedonije, Albanije, Crne Gore i Italije.

Projekat je dio programa povezivanja Zapadnog Balkana, a finansiraće se sredstvima iz fonda Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) kroz Okvir za investicije u Zapadni Balkan (WBIF). EBRD je već angažovao 37 miliona evra zajma u ovaj projekt s ciljem podsticanja regionalne integracije energetskih tržišta balkanskih zemalja, dodaje se u saopštenju.

“Podržavanjem ključne regionalne prekogranične infrastrukture i stvaranjem većeg integrisanog tržišta povećava se energetska sigurnost. To je jedan od prioriteta EBRD-a u energetskom sektoru zapadnog Balkana.

Ovaj projekat predstavlja važan korak ka uspostavljanju regionalnog tržišta električne energije”, rekao je predsjednik EBRD-a Suma Čakrabarti.

On je, takođe, izrazio zahvalnost zbog, kako je rekao, velikodušnog doprinosa EU tom važnom projektu. Generalni direktor Evropske komisije za proširenje, Kristijan Danijelson, istakao je da je taj projekat “dio napora Evropske komisije u okviru podrške pogramu povezivanja zapadnog Balkana”. “Izgradnjom dalekovoda će se poboljšati sigurnost snabdijevanja i stabilnost elektroenergetskog sistema dvije zemlje.

To će, takođe, pomoći da se razvije regionalno tržište električne energije koje će omogućiti upravljanje proizvodnjom i prenosnim kapacitetima za cio zapadni Balkanu, a ne u nacionalnim okvirima. To će smanjiti rasipanje energije i višak kapaciteta”, rekao je on. Evropska unija je najveći pojedinačni donator EBRD-a. U 2015. godini je toj banci stavila na raspolaganje 179 miliona evra, što je oko polovine ukupnih donatorskih sredstava EBRD-a, navodi se u saopštenju.