EPBiH traži advokate za 400 hiljada KM zbog spora sa EZ

0

Elektroprivreda BiH raspisala je javni poziv za nabavku “Usluga pravnog zastupanja pred Energetskom zajednicom”.

Usluga se odnosi na predmet ECS-10/18, a riječ je o sporu u vezi s izgradnjom Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

Zanimljivo je da je procijenjena vrijednost nabavke, dakle pravnih usluga čak 400 hiljada KM i to bez PDV-a. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Usluge će trajati do okončanja postupka pred Energetskom zajednicom čije je sjedište u Beču, ili od isteka ugovorenih sredstava. Plaćanje će se vršiti sukcesivno po izvršenim uslugama.

Podsjetimo da je Energetska zajednica pokrenula spor protiv BiH zbog kreditiranja izgradnje Bloka 7 TE Tuzla.

Spor je nastao jer ne postoji slaganje da li je garancija za kineski kredit državna pomoć ili nije. U Energetskoj zajednici tvrde da jeste, dok iz Vlade FBiH poručuju suprotno.

Pitanje je da li Vlada FBiH može garantovati za kredit Elektroprivredi BiH čiji je vlasnik, odnosno da li se to računa kao državna pomoć? Ovo je tačka neslaganja između Energetske zajednice i institucija u državi.

Kako god da se spor završi, jasno je da će skupo koštati BiH, ako ništa po osnovu pravnih usluga. 

D. Sinanović