Energoinvest: Tvrdnje da nismo obezbijedili dovoljne količine gasa su apsolutno netačne

0

Posljednjih nekoliko dana, kada su temperature ispod nule, građani Kantona Sarajevo suočavaju se sa smanjenom isporukom prirodnog gasa, a tim povodom iz kompanije Energoinvest dostavili su nam podatke o narudžbama i potrošnji prirodnog dasa u ovom periodu.

Iz ove kompanije istakli su kako su se do sada suzdržavali sa izjavama za medije, što su sugerisali i partnerima – Vladi KS-a, Sarajevogasu i Toplanama, s ciljem da se posvete rješavanju problema, ali “stičemo dojam da je kreiranje uznemirujuće atmosfere bilo uporno forsirano”.

“Na meti napada se neopravdano nalazi uglavnom Energoinvest kao snabdjevač gasa, te stoga iznosimo sljedeće konkretne podatke. Iz Tabele 1. koju je dostavio Sarajevogas vidljivo je da je planirana i tražena količina gasa za mjesec januar 2022. godine iznosila ukupno 26.500.000 kubnih metara, što na dnevnoj osnovi čini prosječnu potrošnju od 854.839 kubnih metara gasa. U tabeli 2 se nalazi tačan pregled potrošnje gasa u navedena tri dana. Upoređujući traženu prosječnu dnevnu količinu gasa sa stvarno isporučenom količinom, vidljivo je da je Energoinvest u svakom od navedena tri dana isporučivao po 15 posto više gasa od prosječne tražene količine. Saglasno navedenim egzaktnim podacima, jasno je da tvrdnje da Energoinvest nije obezbjedio dovoljne količine gasa apsolutno nisu tačne”, saopšteno je iz ove kompanije.

Uz ovo, navode kako su obezbjedili i ponudu za isporuku dodatnih količina gasa, koje je Sarajevogas tražio zbog ekstremno niskih temperatura, koja je bazirana na tržišnim uslovima na dan narudžbe. Na ovu ponudu se Sarajevogas, dodaju, nikada nije očitovao.

“Na kraju želimo istaći da je pohvalno da je Vlada KS donijela odluku o subvencioniranju dijela troškova nastalih zbog povećanja cijena gasa, ali u svojim nastupima ni premijer Edin Forto niti predstavnici kantonalne Vlade nisu niti jednom pomenuli da je ukupno povećanje nabavne cijene gasa od januara 2021. do januara 2022. godine bilo 86,71 posto, te da je razliku od 49,6 posto prethodno već kompenzirao Energoinvest svojim pravovremenim poslovnim potezima uz podršku Vlade Federacije BiH”, poručuju iz Energoinvesta.