EBRD: Kreditna sredstva za mala i srednja preduzeća

0

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i EU uspješno sprovode program “Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH” kojim je obezbijeđeno 15,7 miliona eura kredita za malo preduzetništvo.

Riječ je o dvogodišnjem projektu, koji se u BiH sporovodi već godinu i po, a očekuje se da će mala preduzeća primiti više od četiri miliona eura grant sredstava iz fondova EU.

Iz EBRD-a u BiH saopšteno je da mala i srednja preduzeća imaju ključnu ulogu za ekonomski razvoj jer zajedno sa preduzetništvom tradicionalno predstavljaju izvor ekonomskog rasta, generatori su radnih mjesta, te doprinose porastu proizvodnje, produktivnosti rada i efikasnosti poslovanja.

Najveći problem privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća je osim administrativnih barijera, kako je konstatovano, nedostatak kapitala. (Srna)