Dug bivše SFRJ prema bivšoj ČSFR je pitanje koje nije riješeno ni nakon 32 godine od raspada SFRJ

0

“Dug bivše SFRJ prema bivšoj ČSFR je pitanje koje nije riješeno ni nakon 32 godine od raspada SFRJ, te ga smatram jednim od važnijih pitanja sukcesije između Bosne i Hercegovine i Republike Češke.

Kao šef Pregovaračkog tima za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije, zajedno sa viceguvernerkom Centralne banke u BiH i ovlaštenom predstavnicom BiH za provedbu Anexa C Sporazuma o sukcesiji Ernadinom Bajrović, danas sam u Pragu održao sastanak sa generalnim direktorom Odjela za EU i međunarodne odnose unutar Ministarstva finansija Republike Češke Jiri Georgiev-om, te rukovodiocem Sektora za vanjska potraživanja i povezanu imovinu Petr Plašil-om i šeficom Odjeljenja za međunarodnu finansijsku saradnju i strana potraživanja Jitka Vyoralova-om, predstavljajući i zastupajući interese Bosne i Hercegovine.

Na današnjem sastanku sam istaknuo važnost uzajamnog poštovanja i saradnje u transparentnosti i dostupnosti dokumentacije kako bi se tačno utvrdio iznos dugovanja. Naglasio sam da je potrebno provjeriti legitimitet i vjerodostojnost naloga koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu, te zajedno sa svim državama nasljednicama postići dogovor u Zajedničkoj radnoj komisiji za Aneks C o distribuciji duga, koji treba da se zajednički utvrdi na dan 04.04.1991. godine, kada je Narodna banka Jugoslavije prekinula isplate prema državama nasljednicama. Zbog toga se stanje klirinškog računa na taj datum smatra nealociranim dugom i on bi se trebao podijeliti prema procentima navedenim u Sporazumu o pitanjima sukcesije iz 2001. godine.

Za Bosnu i Hercegovinu krajnje je neprihvatljivo i u potpunosti odbacujemo praksu bilateralnog rješavanja ovog pitanja, kao što je to uradila Republika Srbija, jer nije u duhu Sporazuma o pitanjima sukcesije. Također, odbacujemo izlaganje Bosne i Hercegovine neprincipijelnim pritiscima, te pozivamo sve države nasljednice na odgovorno provođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije, posebno Aneksa C, u cilju postizanja zajedničkog dogovora.”