Drugi Dani osiguranja Republike Srpske: Sektor osiguranja odolio svim izazovima

0

Sektor osiguranja Republike Srpske uspio je da odoli svim izazovima, uprkos složenim političko ekonomskim okolnostima u zemlji i regionu koje utiču na njegov rad, rekao je Bojan Popović predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike tokom otvaranja druge konferencije Dani osiguranja Republike Srpske DORS 2023.

Popović je otvatrajući konferenciju kazao da današnje okolnosti u kojima posluju osiguravajuća društva u Republici Srpskoj, ali i u čitavom regionu, su izazovne.

„Globalna kriza izazvana ratom u Ukrajini, o kojoj smo dosta pričali i prošle godine, još uvek traje i nažalost čini se da da se usložnjava sukobima na bliskom istoku, klimatske promjene i pojava superćelijskih oluja o kojima smo dugo slušali postala je naša realnost, pretnja od globalne recesije, energetske krize i drugi problemi su faktori koji će se sigurno reflektovati i na rad osiguranja“, rekao je Popović, ocjenjujući da je sektor osiguranja odolio svim tim izazovima.

Prema njegovim riječima cilj konferencije DORS je okupiti  ljude iz struke kako bi zajedničkim naporima došli do rješenja koja će unaprijediti naše poslovanje.

Srđan Amidžić ministar finansija i trezora BiH je kazao da sektor osiguranja polako zauzima mjesto koje mu pripada i koje zasigurno zaslužuje.

„U današnje vrijeme ekonomski život moderne države, naročito tržište kapitala, generalno život zajednice je nezamisliv bez sektora osiguranja i usluga koje taj sektor pruža“, rekao je Amidžić.

Amidžić je naglasio da je ubjeđen da je sazrelo vrijeme da društva za osiguranje koja posluju u BiH sagledaju pozitivna iskustva kolega iz regiona, posebno iz Republike Srbije, te da zajedno sa zakonodavcem i regulatornim institucijama dođu do optimalnih rješenja koja mogu da unaprijede sektor osiguranja.

On smatra da bi se trebala kreirati rješenja koja će sektor osiguranja podići sa sadašnjih dva odsto BDP-a na bar pet odsto.  

Draženka Janjanin direktor Agencije za osiguranje RS je navela da tržište osiguranja RS karakteriše izrazito visoka konkurencija, sa izraženom koncentracijom u grupi do pet odsto tržišnog učešća (17 društva), pri čemu postoji sistemski uticaj društava  do 10 odsto (6 društva) tržišnog učešće – odnosno ukupno 23 društva su u zoni do 10 odsto tržišnog učešća i oni predstavljaju  87% tržišta.

Kako je rekla samo jedno društvo ima učešće veće od 10 odsto, dok ni jedno nije u zoni preko 15 odsto.

„Sa druge strane u državama regiona možemo vidjeti da je situacija suprotna, dominiraju društva s pojedinačnim učešćem većim od 10 odsto ili 15 odsto, a čije zajedničko učešće na tržištu je preko 70 odsto ili 80 odsto“, precizirala je Janjanin.

Drugi Dani osiguranja Republike Srpske DORS u organizaciji Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske uspješno su održani 19. i 20.  oktobra u Bijeljini.

Dvodnevnom događaju prisustvovalo je oko 200 učesnika iz BiH i regiona.