Domaći poduzetnici preuzimaju Jelšingrad Livar Livnicu čelika od Slovenaca

0

Kompanija “BLL Steel” d.o.o. Banja Luka najavila je da će objaviti ponudu za preuzimanje firme Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka.

Prema najavi, ponuda će se odnositi na sve dionice sa pravom glasa, na kojima nije zasnovan teret.

“BLL Steel” trenutno nema dionicau Jelšingradu, a najavili su da će u procesu preuzimanja djelovati samostalno.

Za svaku dionicu se obavezuju da će platiti iznos od 0,002 KM. Ta cijena je utvrđena u skladu sa članom 15. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i predstavlja  knjigovodstvenu vrijednost dionica s pravom glasa utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

Vlasnici firme „BLL Steel“ su Igor Pajić, Sladomir Đurić i Zoran Kuridža.

Većinski vlasnici firme Jelšingrad Livar Livnica čelika su slovenačke kompanije Livar d.d. Ivančna Gorica i Exoterm d.d.

Firma Jelšingrad Livar Livnica čelika prošle godine je poslovala s gubitkom od 361.807 KM.