Dogovoreni poslovni susreti kompanija iz BiH i Rumunije

0

Nakon što je značajan broj bh. kompanija izrazio interes za saradnju s rumunskim kompanijama, organizovana je institucionalna posjeta delegacije Vanjskotrgovinske komore BiH Privrednoj komori Rumunije.

Delegaciju Komore predvodi predsjednik Zdravko Marinković, a u sastavu delegacije VTK BiH  su i direktori Agencije za promociju izvoza BiH Enes Ališković i Sektora za makroekonomski sistem Slaviša Ćeranić.

Tokom sastanka s predsjednikom Privredne komore Rumunije Maihaijem Darabanom, predsjednik Marinković istakao je značaj unapređenja saradnje dvije komore koja je proteklih godina bila na nezadovoljavajućem nivou. Upoznao je predsjednika Darabana s potencijalima  bh. kompanija iz različitih sektora, koje su izrazile interes za uspostavljanje poslovnih odnosa s rumunskim privrednicima. Marinković je istakao da je jako važno jačanje institucionalne saradnje komora koje ujedno i zastupaju interese svojih članica.

Daraban se složio da dvije komore trebaju jačati saradnju, posebno uzimajući u obzir činjenicu da trenutno u Rumuniji posluju 83 kompanije s bh. kapitalom i da je evidentan trend rasta bh. kompanija registrovanih u Rumuniji. Razmijenjenu su i informacije o zakonskim okvirima u kojima djeluju komore, a  kao zajednički interes dvije zemlje istaknut je riječni saobraćaj i iskorištavanje plovnih mogućnosti Dunava i Save. 

Dogovoreno je da je naredni korak organizacija poslovnih susreta kompanija te potpisivanje sporazuma o saradnji. Sastanak s predsjednikom Darabanom održan je u prostorijama Komore na Romexpo sajmištu gdje je u toku Sajam poljoprivrede i prehrane INDAGRA. Nakon sastanka delegacije su zajedno obišle sajam.

Delegacija VTK BiH održala je sastanak i s počasnim konzulom BiH u Rumuniji Mariusom Marinescuom,  koji je istakao da je Rumunija zemlja velikih potencijala, u kojoj posluje 850.000 kompanija i da su mogućnosti za saradnju izuzetno velike. Kao posebnu priliku istakao je aktuelni Nacionalni plan za oporavak i rekonstrukciju Rumunije putem koga je Evropska unija obezbijedila 29 milijardi eura.

Navedenim programom podrazumjeva se, imeđu ostalog, izgradnja putne infrastrukture i bolnica, što je prilika za bh. kompanije iz građevinskog sektora koje imaju određene reference i know how koji je i potreban rumunskim kompanijama. Značajni su i potencijali u oblasti poljoprivednog sektora koji je ujedno i glavna privredna grana, posebno u dijelu ratarstva i uzgoju poljoprivrednih kultura pšenice, kukuruza, uljarica te industrijskih kultura poput duvana.

Predloženo je da se prilikom naredne posjete, koja bi podrazumjevala i organizovanje poslovnih susreta, za bh. privrednike organizuje obilazak najrazvijenijih regiona i rumunskih kompanija.