Dodatni novac od GSM licence za sanaciju cesta

0

Federalna vlada izmijenila je Program investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (sredstva od GSM licence) utvrđenog izmjenom i dopunom Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Za nastavak projekta Modernizacija ceste R405 u općini Sanski most, 2. faza odobreno je 150.000 KM, za sanaciju cesta u općini Čapljina 150.000 KM i za sanaciju i rekonstrukciju cesta u općinama Gradačac i Grude po 100.000 KM.