Dobit Uniqa osiguranja 1.851.056 KM

0

Uniqa osiguranje u Bosni i Hercegovini prošle godine je povećalo zaradu na 1.851.056 KM, sa 1.664.857 maraka godinu ranije.

Zaračunate bruto premije su narasle na 61,7 miliona KM sa 57,9 miliona godinu ranije.

Zarađene premije su porasle sa 50,2 miliona KM na 53,7 miliona maraka.

Prihodi od kamata su bili 2.229.209 KM, slično kao i godinu ranije.