Energija: U FBiH proizvedeno 6.909,5 GWh, dobit privrednih društava 3,64 miliona KM

0

Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2015. godini i zadužila ovo ministarstvo da i dalje prati i analizira stanje u privrednim društvima i, po potrebi, Vladi Federacije BiH predlaže neophodne mjere i aktivnosti.

U izvještaju koji se odnosi na poslovanje osam podružnica u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u 2015. godini je navedeno da je ostvarena primjerena raspoloživost elektrana, te proizvodnja od 6.909,5 GWh ili 90,3 posto od plana, pri čemu su uredno snabdjeveni svi krajnji kupci EPBiH kod kojih je zabilježeno značajno povećanje potrošnje. Od toga je u hidroelektranama ostvareno 1.496,1 GWh, što je 101,6 posto od plana koji je iznosio 1.472,3 gigavat sati, a teremoelektrane su proizvele 5.413,4 GWh ili 87,6 posto od plana koji je bio 6.179,2 GWh.

Navedeno je da su u potpunosti realizovane obaveze po godišnjim ugovorima za tržišnu prodaju u količini od 1.641,6 GWh uz održanje stabilnosti sistema.

Ostvarena je dobit u poslovanju od 3,64 miliona KM, što je više od planiranog (1,59 miliona KM), te je približna ostvarenoj dobiti za 2014. godinu kada su hidrološke prilike bile dosta povoljnije (proizvodnja HE veća za osam posto), što je omogućilo i niže proizvodne troškove i veći obim prodaje.

Nastavljeno je i s procesom dokapitalizacije zavisnih društava – rudnika gdje je u toku 2015. godine investirano više od 25 miliona KM, s tim da je u toku značajan iznos novih ulaganja u rudnike za koje su u proteklom periodu donesene odluke o dokapitalizaciji i započete propisane procedure.

U JP Elektroprivreda HZHB u 2015. godini ostvarena je proizvodnja od 1.823,14 gigavat sati, što je 100,73 posto od planiranih 1.810 GWh. Ukupan ostvareni prihod iznosio je 375.155.073 KM, što je za 0,17 posto više u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine. Ukupni rashodi iznosili su 474.434.288 KM, što je u odnosu na ostvarenje za isti period prethodne godine više za 28,5 posto. To je rezultat povećanja ostalih rashoda u obračunskom periodu za više od četiri puta u odnosu na isti period prethodne godine.

Gubitak poslovne godine (neprekidnog poslovanja) iznosi 99.279.215 KM, a ostali sveobuhvatni gubitak 89.556.682 KM. Glavni razlozi visokog gubitka u poslovanju su ispravka potraživanja od Aluminija d.d. Mostar.

U 2015. godini ostvareno je ukupno 21.283.556 KM investicijskih ulaganja, što je u odnosu na planiranih 63.983.947 kovertibilnih maraka 33 posto.

Tokom 2015. godine privredno društvo Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je ostvarilo ukupne prilive po osnovu takse na naftne derivate, koji uključuju sredstva za povećanje kapitala i prihode, u iznosu od 7.094.593 KM, što je mjesečno u prosjeku 591.216 KM.

U 2015. godini Operator je izvršio i upis povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru i to u novcu 9.453.391 KM i u stvarima 9.181.399 KM, nakon čega je ukupno upisani kapital u sudskom registru povećan sa 50.000 KM na 18.684.790 KM.

Knjigovodstveni kapital na kraju 2015. godine je veći od sudski registriranog kapitala za 1.751.345 KM i iznosi 20.436.135 KM, a razliku čine sredstva koje je Vlada Federacije BiH po osnovu prikupljene takse doznačila Operatoru direktno za povećanje kapitala (uplaćeni, a neupisani kapital) što je upisano u sudski registar u 2016. godini.

Izvještaj o radu i poslovanju BH Gasa d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu nije uvršten u ovaj integralni izvještaj jer na Skupštini Društva nije usvojen, tako da odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju nije donesena.

U skladu sa informacijama iz uprave BH Gasa, izvještaji za poslovnu 2014. i 2015. godinu predmet su istrage Finansijske policije, te ne predstavljaju objektivno utvrđene pokazatelje poslovanja, što je dodatni razlog za neuvrštavanje izvještaja o poslovanju u ovaj integralni izvještaj.