Do kraja jula tender za izbor izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare

0

„Do kraja jula bit će raspisan tender za izbor izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralne ceste na lokaciji Šćepan Polje“, rekao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon bilateralnog sastanka sa ministrom saobraćaja i pomorstva Crne Gore Filipom Radulovićem.

„Ovo će biti zajednički projekat Bosne i Hercegovine i Crne Gore čijom će realizacijom legenda o novoj cesti i mostu na ovoj lokaciji napokon postati stvarnost. Bosanskohercegovačka strana se obavezala izgraditi dio pristupne ceste u dužini od 1 km, dok će crnogorska strana izgraditi dionicu od 2,5 km“, objasnio je ministar Forto.

Prema riječima ministra Radulovića, izgradnjom mosta će se riješiti dugogodišnji problem neuvjetnog mosta koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i poboljšati prometna veza dviju zemalja.

Izgradnju mosta će zajednički finansirati Bosna i Hercegovina i Crna Gora.