Đahid Muratbegović ponovo imenovan za direktora Igmana

0

Vlada Federacije danas je Nadzornom odboru Igmana d.d. Konjic dala prethodnu saglasnost za imenovanje članova Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

Za direktora je imenovan Đahid Muratbegović.

Ostali članovi Uprave su Asim Dželilović (izvršni direktor Proizvodno- tehničkog sektora), Miroslav Šain (izvršni direktor Sektora kontrole kvaliteta) i Armin Sarajlić (izvršni direktor Sektora marketinga, finansija, pravnih i općih poslova).