Da li je Marfi u pravu kad kaže da je siromaštvo duševna bolest?

0

Neki autori i njihove knjige vas ’nađu’ ranije, neki kasnije. Kada god, istina je da vas prava knjiga nađe u pravo vrijeme, baš kada treba.

Ovo je posebno primjenljivo na knjige Džozefa Marfija. Možete u knjižarama da okrećete glavu od polica gdje je Marfijevo mjesto, ali nećete zadugo jer će vas on kad-tad ’naći’. I tako, susret sa njegovim mislima za mnoge je počelo djelom Moć podsvijesti.

Marfi ovdje daje jasne tehnike, precizno iznosi principe i metode i lako vodi čitaoca do cilja – osvijestiti da je tajna uspjeha i sreće u ljudskom umu, da čovjek samo treba da oslobodi sile koje već nosi u sebi i da je zakon jedan za sve.

U posebnom dijelu knjige nazvanom Svako ima pravo da bude bogat, Marfi je vrlo ubjedljiv kad kaže da je svako rođen i postoji da bi vodio život u izobilju, sreći, zadovoljstvu i slobodi. „Stoga bi svako, pa i vi“, piše dalje Marfi, “trebalo da raspolažete sa dovoljno novca za potpun i ispunjen život“.

  • Zašto nemate novca?
  • Šta je zapravo siromaštvo?
  • Kako privući potreban novac?
  • Kako hodati stazom bogatstva?

Ovo su ključna pitanja kojim se u knjizi Marfi bavi i daje vrlo praktične savjete i jasne odgovore.

  • „Jedan od uzroka zbog kojeg mnogi nemaju zadovoljavajuće materijalne nadoknade jeste činjenica da novac osuđujuprezirusmatraju nedostojnim. Novac je ’nešto prljavo’, kažu, i ’ljubav prema novcu je korijen sveg zla’. Pored toga, mnogi gaje skriveno osjećanje da je siromaštvo vrlina. Ovakav podsvjestan obrazac vjerovatno nastaje u djetinjstvu kao posljedica pogrešnog vaspitanja ili je poslejdica praznovjerja“, tvrdi Marfi, autor Moći podsvijesti.
  • „Siromaštvo je duševna bolest“, siguran je Marfi. „Jednaka je bilo kojoj drugoj duševnoj bolesti. Kada fizički obolite, zapažate simptome i obraćate se za pomoć i preduzimate mjere. Slično tome, ne protiče li dovoljna količina novca vašom svakodnevicom, to je siguran znak da se sa vam nešto ozbiljno dešava. Čovjeku nije dato da živi u bijedi, odjeven u rite i gladan. Čovjek treba da bude srećan, uspješan i progresivan“, stoji u knjizi odgovor na pitanje Šta je zapravo siromaštvo.
  • Da biste privukli novac, iskoristite drevni zakon koji glasi: Zamislivši cilj, opredijelili ste se za sredstva koja vode ka ostvarenju tog cilja. Mladić koga je Marfi upoznao mnogo godina prije objavljivanja ove knjige želio je da bude hirurg, ali za to nije imao dovoljno novca. Marfi mu je objasnio da sjeme položeno u zemlju privlači sve što mu je potrebno za rast i razvoj, pa bi trebalo od sjemena da nauči lekciju i položi željenu ideju u sopstvenu podsvijest i da postane hirurg. Mladić je počeo tako što je čistio ljekarske ordinacije, a svake noći je pred spavanje zamišljao diplomu medicinskog fakulteta sa svojim imenom na njoj. Dopao se jednom od doktora koji je i finansirao njegove studije i ostatak života mladić je proveo kao ljekar. „Bio je u stanju da zamisli, vidi i osjeti sebe kao ljekara. Hranio je tu ideju u svom umu“, objašnjava Marfi kako je zapravo mladić ostvario svoj san.
  • Stazom bogatstva se, kako piše Marfi, hoda hrabro sa idejom da je vaše pravo da budete bogati. „Od novca nemojte stvarati božanstvo jer je novac samo simbol“, savjetuje dalje,“ i nemojte dozvoliti da vam novac bude jedini i isključivi cilj. Težite zdravlju, sreći i miru, istinskom izrazu ljubavi, a svojim bližnjima darujte ljubav i dobru volju. Tek će vam u tom slučaju podsvijest obezbijediti kamatu na kamatu na svim poljima vaših interesovanja“, napisao je prije 58 godina Džozef Marfi, poznati filozof Nove misli.

Izvor: Bonitet.com