Crnogorske banke stabilne, visoko likvidne i adekvatno kapitalizovane

0

Tokom drugog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) u Marakešu, crnogorska delegacija na čelu sa guvernerom Centralne banke Crne Gore (CBCG) dr Radojem Žugićem i ministrom finansija mr Aleksandrom Damjanovićem sastala se sa zamjenikom generalne direktorice MMF-a, Bo Lijem.

Prezentujući situaciju u bankarskom sektoru Crne Gore, guverner Žugić je istakao da su banke stabilne, visoko likvidne i adekvatno kapitalizovane.

– Aktiva, krediti, depoziti i kapital, kao ključne bankarske kategorije, bilježe visoke godišnje stope rasta, uz smanjenje problematičkih kredita – rekao je.

U cilju ublažavanja rizika koji proističu iz nepovoljnih kretanja kamatnih stopa, kao i radi unapređenja postupanja supervizije u ovoj oblasti, guverner Žugić je zatražio tehničku pomoć MMF-a na planu implementacije smjernica Evropskog bankarskog regulatora (EBA – European Banking Authority) za upravljanje rizikom kamatne stope iz bankarske knjige (IRRBB).

Govoreći o najnovijim makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, ministar Damjanović ukazao je da državni dug, na kraju septembra, pokazuje opadajući trend, dostižući nivo ispod 60% BDP-a u neto iznosu, te da je Crna Gora tokom tekuće godine pozajmila svega 100 miliona eura od odobrenih 600 miliona eura, koliko je imala mogućnost Odlukom Parlamenta.

– U nastavku dana, guverner Žugić i ministar Damjanović učestvovali su na sastanku Belgijsko-holandske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, na kome je bilo riječi o globalnoj ekonomskoj situaciji i izazovima sa kojima se suočava svjetska privreda. Učesnici sastanka su se saglasili u ocijeni da je u situaciji i dalje visoke inflacije i snažnih fiskalnih pritisaka, neophodan sistemski pristup u kreiranju i vođenju monetarnih i fiskalnih politika, čiji su primarni ciljevi očuvanje cjenovne stabilnosti i održivost javnih finansija. Stabilne i zdrave javne finansije su ključne za obezbjeđivanje neophodnog fiskalnog prostora za rješavanje budućih izazova, poručeno je sa sastanka Konstituence – navodi se u saopštenju CBCG, prenosi Bankar.me.