Centar Bijeljine postaje veliko gradilište

0

Centar Bijeljine uskoro bi mogao da postane veliko gradilište, nakon što je u martu usvojen Regulacioni plan centra grada koji je važeći u narednih deset godine.

Trebalo bi odgovoriti na zahtjeve velikog broja vlasnika zemljišta koji žele svoje parcele dati za izgradnju stambeno-poslovnih objekata ali i onoga što propisuje struka.

Јedan od uslova za dobijanje dozvole za visoku stambenu izgradnju je jedno parking mjesto po stambenoj jedinici.

Završetkom kanalizacije, elektrifikacije, izgradnjom nove vodovodne mreže i rekonstukcijom ulica obezbijeđeni su uslovi za intenzivniju izgradnju u centru Bijeljine. Regulacionim planom predviđena je značajna izgradnja objekata za višeporodično stanovanje od četiri i pet spratova. Da bi se dobila dozvola za izgradnju moraju se ispuniti određeni uslovi.

– Samo takvi objekti mogu i da zažive i da se dobije dozvola za građenje koji imaju obezbijeđena parking mjesta. S tim u vezi nećemo imati izgradnju novih objekata, sva ta parking mjesta moraju biti regulisana i riješena na toj građevinskoj parceli tako da nećemo imati dodatni udar na javna parkirališta koji se nalaze na uličnoj mreži i izvan tih građevinskih parcela – rekao je Miladin Rakić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje grada Bijeljina, javio je RTRS:

Stručni tim prilikom izrade Regulacionog plana nastojao je da uskladi javni i individualni interes .

– Nikad nismo imali prijedlog od vlasnika da se na njegovoj parceli previdi neka parkovska površina ili planiranje nove saobraćajnice i uvijek su to primjedbe i inicijative koje se odnose na povećanje gabarita i spratnosti – smatra Stevan Čukić diplomirani prostorni planer u Direkciji za izgradnju i razvoj grada.

Ono što je sigurno je da će centar grada u narednom periodu postati veliko gradilište.

– U ovih mjesec dana kako je na snazi novi regeulacioni plan već imamo 10-15 inicijativa u postupku izdavanja lokacijskih uslova i dalje građevinske dozvole za izgradnju objekata višeporodičnih stambeno -poslovnih – dodao je Rakić.

Obuhvatom plana u centru grada nalaze se i dva objekta koji su na nacionalnoj listi spomenika BiH- katolička crkva i Atik džamija i na njima se ne smiju planirati nikakve intervencije bez saglasnosti Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa. Takođe u ovoj su zoni i objekti koji se nalaze na privremenoj listi nacionalnih spomenika.

– Radi se o objektima koji nisu proglašeni nacionalnim spomenicima ali prema zakonu uživaju isti status kao i objekti koji su proglašeni. To su zgrada opštine, muzej i Sokolski dom – dodao je Čukić.

U centru grada nalazi se i nekoliko objekata koji su označeni kao objekti ambijentalne arhitektonske vrijednosti. Preporuka stručnjaka je da se prilikom izgradnje novih objekata u njihovoj blizini ili rekonstrukciji ponavljaju specifični elementi koji su karakteristični za te zgrade kako bi se dobila replika tog starog objekta koji ima određenu ambijentalno-arhitektonsku vrijednost, prenosi RTRS.