CBBiH u budžet BiH uplatila više od 18 miliona KM

0

Neto dobit CBBiH za 2015. godinu iznosi 31.377.906,94 KM. Od tog iznosa, u skladu sa članom 27. Zakona o CBBiH, na račun obaveza prema budžetu institucija Bosne i Hercegovine, transferisano je 60% ili iznos od 18.826.744,16 KM, dok je 40% ili 12.551.162,78 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH.

Postignuti finansijski rezultat je zadovoljavajući, uzimajući u obzir situaciju na finansijskim tržištima. Kamatne stope na tržištu novca su bile u kontinuiranom padu, bilježeći čak i negativne vrijednosti, a isti trend su imali i prinosi na tržištu kapitala. To je, imajući u vidu da je spektar investiranja u određene finansijske instrumente vrlo rigidno determiniran Zakonom o CBBiH, investiranje deviznih rezervi učinilo dodatno kompleksnim.

CBBiH je od 2004. godine kada je počela primjena člana 27. Zakona o CBBiH, na račun Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, koje je zaduženo za budžet institucija Bosne i Hercegovine, od ostvarene dobiti transferisala oko 421 milion KM, uključujući i dio dobiti za 2015. godinu.