Camelija osiguranje dobija novog većinskog vlasnika dionica za 4 miliona KM

0

Skupština dioničara “Camelija“ osiguranja Bihać donijela je Odluku o povećanju dioničkog kapitala emisijom dionica putem zatvorene prodaje.

Emisijom dionica putem zatvorene prodaje bit će emitovano 2.500 običnih (redovnih) dionica nominalne vrijednosti 1.600 KM po jednoj dionici, unaprijed poznatom kupcu.

Kupovinom dionica nove emisije taj kupac stiče dodatnih 50 posto vlasništva dionica.

Kupac je pribavio odobrenje od Agencije za nadzor osiguranja FBiH za sticanje kvalifikovanog udjela, te nakon ove kupovine će imati 53,92 posto udjela u dioničkom kapitalu.

Uplata, u iznosu od 4 miliona KM, vrši se isključivo u novcu. Upis dionica će se vršiti od 2. do 10. decembra.