Broj zaposlenih u Tešnju bilježi lagani rast

0

Pozitivan trend rasta broja zaposlenih na području općine Tešanj prisutan od 2010. godine, kada je na području općine bilo zaposleno 8.111 lica, zaustavljen je početkom 2020. godine kada je proglašena pandemija Covid 19.

Prema podacima Porezne uprave koje je objavila Općina Tešanj, u januaru 2020. godine bilo je zaposleno 13.687 lica, a na evidenciji Biroa za zapošljavanje 5.445 nezaposlenih.

Usljed pandemije, došlo je do pada broja zaposlenih koji je bio evidentan do kraja mjeseca septembra kada je iznosio 13.375 zaposlenih.

Zaposlenost posljednjih mjeseci 2020. godine bilježi lagani porast i dostiže nivo od 13.435 lica, dok je broj nezaposlenih 5.851.

U prva četiri mjeseca ove godine broj zaposlenih se kreće u rasponu od 13.327 do 13.380 uposlenih, dok se na evidenciji Biroa Tešanj nezaposlenost održava na nivou nešto iznad 5.800 lica.

D.H.