Broj zaposlenih u Federaciji BiH za godinu porastao za 6.279

0

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2024. godine je 549.119, objavila je Porezna uprava Federacije BiH.

U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.6.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 542.840, ovaj broj je veći za 6.279.

U odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.5.2024. godine kada je iznosio 548.183, veći je za 936.

Na dan 30.6.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 306.181 ili 55,76%, muškaraca i 242.938 je žena ili 44,24%.

Broj zaposlenih do 35 godine je 174.890, ili 31,85%, a broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 374.229 ili 68,15%.