Broj nezaposlenih u FBiH i dalje u padu

0

Na kraju prošle godine, na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bile su registrovane 271.904 osobe, što je u odnosu na novembar smanjenje za 496.

Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosio je 162.029, odnosno 59,59 odsto. Od ukupnog broja nezaposlenih, 185.135 (68,09 posto) je bilo stručnih, 86.769 (31,91 posto)  nestručnih osoba, a njih 81.645  (30,03 posto) prvi put je tražilo zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bile su registrovane 59.493 osobe u dobi između 15 i 29 godina.

Među nezaposlenima najviše je KV (85.549 ili 31,46 posto) i NKV radnika (82.618 ili 30,38 posto), potom slijede osobe sa SSS (74.824 ili 27,52 posto) i VSS (19.509 ili 7,17 posto), osobe sa PKV (3.847 ili 1,41posto), VKV (631 ili 0,23 posto) i osobe sa NSS (304 ili 0,11 posto).

U istom mjesecu zabilježeno je 11.277 korisnika novčane naknade, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca povećanje za 312.

Pravo na zdravstveno osiguranje u predmetnom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarile su 192.222 osobe, što je za 49 manje nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristila je 491 osoba.

Dana 30.11.2023. godine u Federaciji BiH su bile 546.242 registrovane zaposlene osobe. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz godine ranije veći je za 10.577, odnosno 01,97 posto, a u odnosu na prethodni mjesec za 819, odnosno 0,15 posto, saopšteno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.