Bosna-Plastik u Goraždu planira zapošljavanje novih radnika

0

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov i direktor Privrednog društva “BOSNA-PLASTIK” d.o.o. Goražde Ibrahim Bikiineev potpisali su u srijedu ugovor o ustupanju na privremeno korištenje jednog dijela objekata bivše kasarne “Šišeta”.

Potpisivanjem ugovora, ponovo je Vlada BPK Goražde privrednom društvu “BOSNA-PLASTIK” ustupila objekte na besplato korištenje na period od 5 godina, a potpisivanju je prisustvovao i ministar za privredu BPK Goražde Zijad Briga.

U skladu sa ranije potpisanim ugovorom na ovom lokalitetu privredno društvo “BOSNA-PLASTIK” d.o.o. pokrenulo je proces prerade sekundarnih polimera i proizvodnju PET ambalaže a u cilju privrednog razvoja, novim ugovorom precizirani su uslovi korištenja objekta, koji imaju za cilj povećanje kapaciteta proizvodnje te upošljavanje novih radnika.

Prema riječima ministra za privredu Zijada Brige privredno društvo “BOSNA-PLASTIK” d.o.o. Goražde iako suočeno sa raznim problemima uspješno posluje na ovom prostoru a uzimajući u obzir da je opredjeljenje Vlade BPK Goražde stvaranje uslova za privredni razvoj, podrška neće izostati ni u njihovom budućem radu.

Zadovoljstvo saradnjom sa kantonalnim vlastima iskazao je i zamjenik direktora privrednog društva “BOSNA-PLASTIK” Edin Tunović, naglašavajući činjenicu da su svi proizvodi namijenjeni za evropsko tržište.

– Danas smo potpisali ugovor o produženju saradnje koja je bila uspješna na obostrano zadovoljstvo i nadamo se da će tako biti i u narednom periodu. Firma se bavi preradom PET ambalaže, trenutno zapošljavamo deset radnika i imamo u planu povećanje kapaciteta zaposlenih. Veoma smo zahvalni premijeru BPK i ministru privrede Zijadu Brigi – kazao je Tunović.