BiH za deset godina povećala izvoz u EU za 71 posto

0

BiH ostvaruje 65% svoje spoljne trgovine sa EU a od potpisivanja, odnosno stupanja na snagu, SSP-a/Privremenog sporazuma između EU i BiH u 2008. godini, zabilježen je rast izvoza BiH u EU od 71%.

Saopćeno je to, između ostalog, nakon trećeg sastanka Pododbora EU-BiH u sklopu SSP-a u oblasti trgovine i industrije, carina i poreza koji je održan u Briselu 18. oktobra. Na sastanku je razgovarano o stepenu implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i usklađivanju zakonodavstva zemlje sa pravnom stečevinom u oblasti trgovine i industrije, carine i poreza.

EU je ohrabrila BiH da intenzivira i u skorijoj budućnosti zaključi bilateralne pregovore s ciljem okončanja pristupnog puta u STO.

„EU u potpunosti podržava sve napore i spremna je da dalje pomogne BiH u finalizaciji pristupa u STO“, saopćeno je iz Delegacije EU.

Takođe, EU je primila k znanju zabrinutost BiH u pogledu mogućeg utjecaja konačnih mjera zaštite u oblasti čelika u EU na privredu u zemlji i obavijestila BiH o trenutnom statusu ispitivanja zaštitnih mjera za čelik.

„ Ključni cilj Evropske komisije je da forma budućih mjera, ukoliko ih bude, ne ometa tradicionalne trgovinske tokove“, navodi se u saopćenju.

Sastankom su zajednički predsjedavali ispred EU g. Georg Ziegler iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, a ispred Bosne i Hercegovine g. Dragan Milović iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

B.S.