BiH prvi put dobila osiguranje s premijom preko 100 miliona KM

0

Bosna i Hercegovina prvi put je dobila osiguravajuću kuću čija godišnja premija osiguranja premašuje 100 miliona KM, izvještava BiznisInfo.ba.

Riječ je o ASA Central osiguranju koje je novi neprikosnoveni lider na domaćem tržištu osiguranja a iza kojeg, što je važno naglasiti, stoji domaći kapital.

Ovo osiguranje nastalo je spajanjem dvije osiguravajuće kuće – ASA i Central osiguranja. U 11 mjeseci ove godine ostvarili su premiju od 101 milion KM, što je prvi put da premija jednog osiguranja u BiH u toku jedne godine pređe iznos od 100 miliona.

Osim rasta premije do kojeg je došlo samim spajanjem dva osiguranja, napravljen i dodatni rast dobrim poslovanjem. Naime, u 11 mjeseci prošle godine ova dva osiguranja, koja su tada djelovala odvojeno, imala su zbirno premiju od oko 92 miliona KM.

Inače, u prethodnom periodu lider na tržištu je bilo Adriatic osiguranje koje je u cijeloj 2022. imalo premiju u iznosu od oko 80 miliona KM, a 2021. godini 74 miliona maraka. Adriatic je u 11 mjeseci 2023. godine imao premiju od 88 miliona KM, iz čega se vidi značajan zaostatak za liderom sektora – ASA Central osiguranjem.

U Kiseljaku se gradi luksuzni stambeno-poslovni kompleks