BiH odobren izvoz pilećeg mesa u Evropsku uniju

0

Evropska komisija je na današnjoj sjednici stavila Bosnu i Hercegovinu na listu zemalja kojima je odobren izvoz pilećeg mesa u Evropsku uniju.

Klix.ba iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Saznaje da bi u narednim danima Kancelarija za veterinarstvo BiH trebao izvršiti popis kompanija koji će biti uvršteni na listu izvoza pilećeg mesa za EU.

Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije EU, boravio je u BiH od 26. septembra do 6. oktobra 2018., te je u preliminarnom izvještaju dao pozitivno mišljenje za izvoz mesa peradi u EU uz samo jednu preporuku koju je Ured za veterinarstvo zajedno sa izvoznim objektima već ispoštovao, a radi se o pregledu trupova pilećeg mesa neposredno nakon klanja.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je najavljivao ovu odluku Evropske komisije, ranije je za Klix.ba naveo kako BiH ima najmanje 10 ozbiljnih kompanija koje mogu izvoziti pileće meso u zemlje Evropske unije.

(Klix)