BiH i Egipat uređuju pitanja saradnje u turizmu

0

Vijeće ministara na danas održanoj sjednici utvrdilo je Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o  razumijevanju o saradnji u području turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat.

Memorandumom se planira niz aktivnosti koje će biti provedene radi povećanja turističkog prometa i olakšanja putnih aranžmana dviju zemalja.

Te aktivnosti uključuju podsticanje turističkih i putničkih agencija u obje zemlje dа organiziraju turističke programe, da zajednički organiziraju seminare, sajmove, festivale, izložbe, razmjenu informacija i eksperata u oblasti turizma, kao i  da razmotre mogućnosti zajedničke saradnje za investiranje u sektor turizma.

Za provođenje ovog memoranduma bit će formirana zajednička radna grupa za turizam.

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat bit će dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje, a za bh. potpisnika predložen je  ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.