BiH i dalje lider po nezaposlenosti

0

Iako je stopa nezaposlenosti u BiH, prema anketi o radnoj snazi, smanjena, primjetno je da je ona i dalje najveća u poređenju sa svim zemljama regiona, navedno je u dokumentu “Ekonomski trendovi za period januar jun 2016”, koji je objavila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, pišu Nezavisne novine.

Prema tom dokumentu, anketna stopa nezaposlenosti u BiH je u prvom polugodištu ove godine iznosila 25,4 odsto i manja je za 2,3 procenta u odnosu na isti period prethodne godine, ali je i kao takva najveća u okruženju. Primjera radi, stopa nezaposlenosti u BiH je gotovo tri puta veća nego u Sloveniji i Bugarskoj.

Iza BiH se nalazi Makedonija, u kojoj je u ovoj godini stopa nezaposlenosti iznosila 24,3 odsto, a potom slijedi Crna Gora sa stopom od 18,3 odsto, te Srbija 17,1 odsto, Hrvatska 14,1 odsto. Prosječna stopa anketne nezaposlenosti u zemljama EU u tom periodu iznosila je 8,9 odsto, što dovoljno odslikava poziciju BiH u odnosu na te države.

“U prvoj polovini ove godine nastavljen je trend smanjenja broja nezaposlenih ljudi u BiH, naročito u drugom kvartalu. Prosječan broj nezaposlenih u BiH u prvom polugodištu ove godine iznosio je 527.900”, stoji u ovoj analizi. Kako se dodaje, u oba bh. entiteta broj nezaposlenih je smanjen, ali je u RS stopa smanjenja bila znatno brža. Tako je prosječan broj nezaposlenih u FBiH manji za 2,3 odsto, a u RS 4,9 odsto. Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći doprinos smanjenju broja nezaposlenih u oba entiteta je u kategorijama nekvalifikovanih i kvalifikovanih radnika.

U ovom dokumentu se navodi da je u EU i većini zemalja u okruženju registrovana niža stopa nezaposlenosti u prvom polugodištu ove godine.

“Uz povećanje broja zaposlenih lica, prosječne neto plate u tom periodu u većini zemalja u regiji su zabilježile umjeren rast, izuzev Rumunije, dok je realni rast bio nešto veći zbog deflacije”, navedeno je u ovoj analizi DEPa BiH. Prema njihovim riječima, posmatrajući visinu prosječne neto plate, kao i prethodnu godinu, vidljivo je da je najveća prosječna plata u Sloveniji, a najniža u Srbiji i Makedoniji.

Kada je u pitanju zaposlenost, u ovom dokumentu se navodi da je u BiH u prvoj polovini ove godine nastavljeno postepeno povećanje broja zaposlenih ljudi i to po stopi od 1,5 odsto, tako da je prosječan broj zaposlenih iznosio 720.500. Iako je najveća stopa rasta broja zaposlenih u BiH bila u području djelatnosti poslovanja nekretninama, i to od 10,5 odsto, najznačajniji rast broja zaposlenih je bio u djelatnostima trgovine i industrijske proizvodnje, koji zapošljavaju najveći broj ljudi u BiH.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, rekao je da je očigledno da je domaćim vlastima u BiH najmanje važno koliki je stepen nezaposlenosti i na koji način je moguće stvoriti bolju poslovnu klimu.

“Definitino je sigurno da je to kritičan i najveći problem trenutno u BiH. Ta situacija sa stopom nezaposlenosti, pogotovo s nezaposlenim mladim ljudima, kojih je veliki broj, je do te mjere problematična ovdje pa se i u budžetu za iduću godinu za te namjene odvaja tek 1,7 odsto ukupnog budžeta”, rekao je Pavlović. On je dodao da je situacija takva da aktivne mjere zapošljavanja i budžetska podrška realnom sektoru, koji bi morao biti u mogućnosti da ljude zaposli, nisu u fokusu nijedne vlade u BiH.

“Tako da praktično živimo u zemlji u kojoj se stvari takve vrste ne fokusiraju i njima se niko posebno ne bavi osim zavoda za zapošljavanje i određenih programa, koji su zastarjeli u smislu zapošljavanja mladih ljudi”, kazao je on i dodao da cijelu priču dodatno opterećuje činjenica da je naše tržište potpuno otvoreno i nema nikakvih elemenata koji bi mogli biti zaštita kako bi domaća proizvodnja mogla uspjeti da se izbori s konkurencijom iz inostranstva.